All Stories

Hướng dẫn viên trẻ điếc Nhiệm vụ Lập kế hoạch bài học và dạy học. Trao đổi với PDVNNKH biết về mục tiêu bài dạy trong buổi họp chuẩn bị trước buổi dạy. Làm rõ các thông tin trong quá…

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản – JSDF thông qua Ngân hàng Thế giới để chi cho Dự án GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC TRƯỚC TUỔI…

lịch sự kiện Jun 01 Lễ tổng kết dự… Ngày 20.06.2016 Dec 13 Gần 400 người nhảy… Ngày 13.12.2015 Aug 10 Hỗ trợ trẻ Điếc… Ngày 10.08.2015 Jul 01 Nghiên cứu đánh giá… Ngày 09.07.2015 Jun 18 Tổ chức thi…

lịch sự kiện Jun 01 Lễ tổng kết dự… Ngày 20.06.2016 Dec 13 Gần 400 người nhảy… Ngày 13.12.2015 Aug 10 Hỗ trợ trẻ Điếc… Ngày 10.08.2015 Jul 01 Nghiên cứu đánh giá… Ngày 09.07.2015 Jun 18 Tổ chức thi…