Báo chí và giới chuyên môn nói về chúng tôi – Ideo

Báo chí và giới chuyên môn viết về Ideo:

Báo chí Bài viết
World bank https://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/16/vietnam-how-do-we-communicate-with-our-deaf-child
https://www.worldbank.org/en/news/video/2016/06/16/vietnamese-deaf-children-pursue-their-dreams-through-learning-sign-language
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/06/16/innovations-help-deaf-children-better-prepare-for-formal-schooling
Wikipedia https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngôn_ngữ_ký_hiệu
Báo Vnexpress https://e.vnexpress.net/news/news/world-bank-gives-deaf-children-a-voice-in-vietnam-3421589.html
Báo tin tức https://baotintuc.vn/xa-hoi/nhieu-giai-phap-giup-tre-diec-san-sang-den-truong-20160620150620936.htm
Lecourrier https://www.lecourrier.vn/un-handicap-qui-ne-fait-plus-barrage-a-la-scolarite/308717.html
https://lecourrier.vn/un-handicap-qui-ne-fait-plus-barrage-a-la-scolarite/308717.html
Thiên nhiên https://www.thiennhien.net/2015/10/07/ideo-tuyen-thuc-tap-sinh/
Globalaccessibility https://globalaccessibilitynews.com/2016/06/22/education-for-children-with-disabilities-improved/
Ngocentre https://www.ngocentre.org.vn/vi/node/34478
https://www.ngocentre.org.vn/jobs/project-intern-9
https://ngocentre.org.vn/vi/node/34478
https://ngocentre.org.vn/jobs/project-intern-9
Từ điển ngôn ngữ kỳ diệu https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/y-ta-6302
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yogurt-6308
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-thuong-6304
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-6738
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-6737
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-6736
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-6309
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/yeu-6305
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/y-6303
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/y-5566
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuong-6761
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuc-xich-6760
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuc-xich-6301
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuc-mieng-6300
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuan-6759
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xuan-6299
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xong-2-6298
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xong-1-6297
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xoai-6296
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xin-phep-6757
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xin-phep-6294
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xinh-dep-6758
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xinh-dep-6295
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xi-nghiep-6754
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xi-nghiep-6291
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xin-6756
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/xin-6293
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/trong-6195
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/troi-6197
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/trieu-tien-6193
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/trieu-6194
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/treo-6190
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/tren-6192
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/kho-qua-5596
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-thich-6573
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-thich-5608
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-so-6572
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-so-2-5607
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-so-1-5606
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-phai-6571
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-phai-5605
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-duoc-6570
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/khong-duoc-5604
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/11-thang–muoi-mot-thang-5759
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/11–muoi-mot-6621
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/11–muoi-mot-5758
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/10-thang–muoi-thang-6623
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/10-thang–muoi-thang-5765
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/10-nam–muoi-nam-5760
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/10–muoi-6620
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/10–muoi-5750
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/100–mot-tram-6615
https://tudienngonngukyhieu.com/tu-ngu/100–mot-tram-5730
https://tudienngonngukyhieu.com/nguon-noi-dung-ideo.html
https://tudienngonngukyhieu.com/nguon-noi-dung-du-an-ideo.html
https://tudienngonngukyhieu.com/lich-su-phat-trien.html
https://tudienngonngukyhieu.com/cong-dong-ngon-ngu-ky-hieu.html
Flexlearnstrategies https://www.flexlearnstrategies.net/vietnam-innovations-help-deaf-children-better-prepare-for-formal-schooling/
La34 http://la34.com.vn/tin-tuc/nhieu-giai-phap-giup-tre-diec-san-sang-den-truong/
Thereaderwiki https://thereaderwiki.com/vi/Ngôn_ngữ_ký_hiệu
Hòa nhập xã hội https://hoanhapxahoi.vn/networking/
https://hoanhapxahoi.vn/mang-luoi-chuc/
http://hoanhapxahoi.vn/networking/
http://hoanhapxahoi.vn/mang-luoi-chuc/
Du học Trung Quốc https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/Ngôn_ngữ_ký_hiệu
Du học China https://www.duhocchina.com/wiki/vi/Ngôn_ngữ_ký_hiệu
Tiếng wiki https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Trang_Chính.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Tham khảo.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Ngôn ngữ ký hiệu và cuộc sống.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Nghiên cứu về ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Liên kết ngoài.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Lịch sử.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Đọc thêm.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn_ngữ_ký_hiệu/Đặc điểm.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Trang_Chính.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Tham khảo.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Ngôn ngữ ký hiệu và cuộc sống.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Nghiên cứu về ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Liên kết ngoài.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Lịch sử.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Đọc thêm.html
https://tieng.wiki/content/Ngôn ngữ ký hiệu/Đặc điểm.html
Inclusion https://inclusion.vn/network-database/
Search https://www.search.com.vn/wiki/vi/Ngôn_ngữ_ký_hiệu
https://www.search.com.vn/wiki/?q=Ngôn_ngữ_ký_hiệu
https://www.search.com.vn/wiki/?q=Ngôn_ngữ_bằng_tay
Scholarship https://www.scholarship.edu.vn/trungquoc/wiki/vi/Ngôn_ngữ_ký_hiệu