Thư mời chào giá (lần thứ 2)

lịch sự kiện

Thư mời chào giá (lần thứ 2)

Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tài trợ từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản – JSDF thông qua Ngân hàng Thế giới để chi cho Dự án GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC TRƯỚC TUỔI ĐẾN TRƯỜNG (IDEO). Một phần số tiền của khoản tín dụng này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng mà sử dụng thư mời chào giá này.

Ban quản lý dự án IDEO mời các Nhà cung ứng có đủ tư cách hợp lệ gửi Hồ sơ chào giá cho việc Trang thiết bị Văn phòng bổ sung cho các phòng hỗ trợ và phục vụ các hoạt động của dự án IDEO, thông tin chi tiết xin xem file đính kèm tại đây.

Hồ sơ chào giá theo  mẫu yêu cầu phải được niêm phong, dán kín và gửi tới :

Dự án IDEO – Văn phòng WorldConcern Việt Nam

Địa chỉ: phòng 1403, số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-3562 6310, Fax: 04-3562 6312

Hạn chót để nộp chào giá là 14.00 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2014.
Ngày 01.08.2014