“Người đưa đò” đặc biệt
“Người đưa đò” đặc biệt

Câu chuyện về người thầy điếc Võ Duy Quang (27 tuổi, giáo viên Trường Khiếm thính Lâm Đồng) là một hành trình dài của nghị lực và khát vọng vươn lên. Bằng cả nhiệt huyết và sự thông hiểu của mình, thầy đã tiếp thêm nghị lực để các học...

Chi tiết
“Người đưa đò” đặc biệt
“Người đưa đò” đặc biệt

Câu chuyện về người thầy điếc Võ Duy Quang (27 tuổi, giáo viên Trường Khiếm thính Lâm Đồng) là một hành trình dài của nghị lực và khát vọng vươn lên. Bằng cả nhiệt huyết và sự thông hiểu của mình, thầy đã tiếp thêm nghị lực để các học...

Chi tiết
“Người đưa đò” đặc biệt
“Người đưa đò” đặc biệt

Câu chuyện về người thầy điếc Võ Duy Quang (27 tuổi, giáo viên Trường Khiếm thính Lâm Đồng) là một hành trình dài của nghị lực và khát vọng vươn lên. Bằng cả nhiệt huyết và sự thông hiểu của mình, thầy đã tiếp thêm nghị lực để các học...

Chi tiết
Ví dụ về copy trang web
Ví dụ về copy trang web

Ví dụ   Bảy nguyên tắc hợp tác, nguồn: Gonzalez-Mena, Janet 2010 Strategies for Communicating and Working with Diverse Families. Second Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson. Đây là ví dụ để ảnh bên trái Đây là ví dụ để ảnh bên trái Đây là ví dụ để ảnh bên...

Chi tiết