lịch sự kiện

Nghiên cứu đánh giá khả năng sẵn sàng đi học của trẻ Điếc trong dự án IDEO

Nghiên cứu đánh giá khả năng sẵn sàng đi học của trẻ Điếc trong dự án IDEO Kết thúc giai đoạn 4 năm thực hiện dự án IDEO, cùng với đánh giá cuối kỳ do ban quản lý dự án (Bộ GD & ĐT) tiến hành, một nghiên cứu khác đang được thực hiện nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ Điếc trước tuổi đến trường. Nghiên cứu này do nhóm tư vấn độc lập của dự án, là các giảng viên của khoa Giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành tại 4 tỉnh dự án là Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và tp HCM và các tỉnh lân cận trong tháng 7 năm 2015.

Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ EDI (Bộ công cụ đánh giá phát triển trẻ thơ) do Học viện Offord, Canada biên soạn và đã từng được dùng để đánh giá trẻ ở Việt Nam và trẻ Điếc ở Canada. Bộ công cụ này đã được điều chỉnh phù hợp với việc đánh giá trẻ Điếc ở Việt Nam để phục vụ cho nghiên cứu.

Với mục đích theo dõi khả năng sẵn sàng đi học của trẻ và so sánh sự phát triển của trẻ ở những nhóm khác nhau, nghiên cứu sẽ được thực hiện trên cả trẻ Điếc đã được tham gia dự án IDEO và trẻ Điếc chưa tham gia dự án IDEO, tập trung vào các lĩnh vực phát triển của trẻ: sức khỏe thể chất, kỹ năng ngôn ngữ, nhận thức, phát triển tình cảm xã hội và những yêu cầu hỗ trợ đặc biệt. Trong ngày đầu tiên của đợt đánh giá, các cán bộ thu thập thông tin bao gồm các giáo viên nghe và các thành viên nhóm hỗ trợ gia đình sẽ được tập huấn sử dụng bộ công cụ EDI. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ thực hiện phỏng vấn sâu đối với một vài trường hợp trẻ điếc điển hình của dự án IDEO.

Kết quả của đánh giá sẽ được chia sẻ vào lễ tổng kết dự án và sẽ cho thấy được tác động của ngôn ngữ ký hiệu đối với trẻ điếc trước tuổi đến trường, cung cấp thông tin cho những nhà giáo dục để chuẩn bị tốt hơn cho trẻ Điếc, hỗ trợ các em sẵn sàng vào lớp 1.

IMG_0242 Tập huấn điền bảng hỏi EDI để đánh giá trẻ Điếc trước tuổi đến trường tại Thái Nguyên IMG_0497 Đoàn đánh giá thăm nhà bé Như ở Thái Nguyên, tham gia dự án IDEO từ năm 2013 IMG_6558 Gia đình bé Thịnh (Hà Nội) và các thành viên trong nhóm Hỗ trợ gia đình

Ngày 09.07.2015