Các câu lac bộ người Điếc trên cả nước

Stt

Tên Câu lạc bộ Tổng số hội viên Họ và tên CT/Phó CT Email
Điện thoại liên hệ

1 Chi Hội người Điếc HN 531 Nguyễn Tuấn Linh hanoideafvn200015@gmail.com và tuanlinhn76@gmail.com 0.1636.661976
2 CLB người Điếc Hải Dương 200 Nguyễn Giang Sơn giangson400@gmail.com. 0.97331.3762
3 CLB người Điếc Hải Phòng 402 Vũ Thị Bạch Kim,
Phan Xuân Lâm haiphong.clb.1996@gmail.com và lxmhari32@gmail.com 0.90419.8884
4 CLB người Điếc Thái Nguyên 149 Phạm Tuấn Anh tuananh4455@gmail.com 0.9153.28124
5 CLB người Điếc Hưng Yên 78 Nguyễn Thị Kim Anh club.deaf.hy@gmail.com và lovethiamh@gmail.com 0.167 804. 6151
6 CLB người Điếc Thái Bình 113 Bùi Đức Kiên kienduc2015@gmail.com và
Ducminh22vietnam@gmail.com 0.94 622. 1224
7 CLB người Điếc Quảng Ninh 38 Trần Định Lợi clbdiecquangninh@gmail.com và trandinhloi95@gmail.com 0.98349.8195
8 CLB người Điếc Phú Thọ 132 Bùi Mạnh Thắng phuthodeaf15@gmail.com và bichhue898@gmail.com 0.1697.807058
0.169398.9072
9 CLB người Điếc Quảng Bình 50 Phạm Minh Trang trangvuidep@gmail.com 0.16640.23788
10 CLB người Điếc Đà Nẵng 80 Trương Thị Ngân titkem2014@gmail.com 0.121466.6601
11 CLB người Điếc Quảng Ngãi 44 Đặng Hoàng Bảo Và
Lương Lê Thăng qcthiennhan@gmail.com Và danghoangbao2014@gmail.com 0.964999570
12 CLB người Điếc Quảng Nam 50 Lê Mimh Trung minhtrung.ro@gmail.com 0.90530.0677
13 CLB người Điếc Huế 30 Nguyễn Ngọc Quốc Huy benznguyen5@gamil.com 0.167410.8955
14 CLB người Điếc Ninh Thuận 36 Phạm Nguyễn Chí Thành chithanhphamnguyen1993@gmail.com 0.96988.8081
15 CLB người Điếc Khánh Hòa 81 Nguyễn Hoàng Phương Linh phuonglinh20794@gmail.com 0.166 2.95 9450
16 CLB người Điếc Đắk Lắk 80 Nguyễn Thị Hữu Nga
Trần Quang Tuyến Tranquangtuyen1987@gmail.com 0.16583.43310
17 CLB người Điếc Tiền Giang 150 Nguyễn Khắc Phục clbndtiengiang@gmail.com ; phuc0912@gmail.com 0.93821.0604
18 CLB người Điếc Cần Thơ 53 Nguyễn Hoàng Phú drewphu@gmail.com và nguyenhphu1988@yahoo.com 0.122530.1206
19 CLB người Điếc Vũng Tàu 103 Trần Thị Dung tranthidungiucat93@gmail.com 0.16450.96755
20 CLB người Điếc Đồng Tháp 40 Trần Huy Cường và
Trần Quốc Đạt. Clbnguoidiec.dongthap@gmail.com và tranhuycuong676@gmail.com 0.98532.7536
21 CLBVH người Điếc Thành Phố HCM 139 Nguyễn Hoàng Lâm deafcchcmc@yahoo.com.vn và
hoanglam_first@yahoo.com 0.91242.3890
22 Hội người Điếc Đồng Nai 82 Huỳnh Như Cơ hoinguoidiecdongnai@yahoo.com
huynhhuynhnhuco@yahoo.com 0.16557.74790