vui cùng NNKH

Các bạn nhỏ đã thuộc hết bảng chữ cái Ngôn ngữ ký hiệu chưa?

Chúng mình in những bức tranh này để cùng tập tô màu và ôn lại cách ký hiệu các chữ cái nhé!

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Download Share on Facebook Email this to someone