vui cùng NNKH

Trò chơi này giúp chúng mình luyện trí nhớ, học thuộc bảng chữ cái và cách làm ký hiệu của các chữ cái đó!

Cách chơi rất đơn giản.

Người chơi lật ngẫu nhiên 2 thẻ bài bất kỳ. Nếu 2 lá bài lật lên có ký hiệu tương ứng với chữ cái thì em được tính điểm. Nếu 2 lá bài lật lên có ký hiệu khác với chữ cái thì em phải úp 2 lá bài xuống và tiếp tục chơi cho đến khi tìm được 2 lá bài giống nhau.

Tùy thuộc vào trình độ của người chơi và chúng ta chơi với ít hay nhiều lá bài nhé

Lưu ý

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Download Share on Facebook Email this to someone