vui cùng NNKH

Trong ngôn ngữ ký hiệu thì biểu cảm khuôn mặt rất quan trọng. Chúng mình cùng tham gia trò chơi này để thử sức với khả năng biểu cảm khuôn mặt nhé

Có một bộ cái thẻ bài, mỗi lá bài miêu tả cảm xúc như buồn, vui, giận giữ, ngạc nhiên,…

Người chơi thay nhau bốc thẻ bài ngẫu nhiên và dùng biểu cảm khuôn mặt của mình diễn tả cảm xúc trên quân bài để các bạn cùng chơi đoán được.

Trò chơi này có thể chơi theo nhóm trên lớp hoặc chơi tại gia đình.

img
img
img
Download Share on Facebook Email this to someone