Mô đun 8: PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ TRẺ ĐIẾC (3)

(Tổng số 20 tiết: 10 tiết lý thuyết – 10 tiết thực hành)

Bài 3: Phối hợp với các lực lượng khác

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng:

 • Mô tả được nội dung và kể được các phương pháp xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa phụ huynh, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục trẻ điếc.
 • Liệt kê được và nắm vững những việc HDVNĐ/nhà trường cần làm để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ điếc.

II. Thời gian: 4 tiết (Lý thuyết: 2 tiết – Thực hành: 2 tiết)

III. Phương tiện đồ dùng dạy học:

 • Phương tiện: Đèn chiếu, giấy trong, giấy A4, A0, băng keo, kéo.

IV. Nội dung:

4.1. Nội dung và phương pháp phối hợp giữa các lực lượng trong giáo dục trẻ điếc.

Hoạt động 1:Tìm hiểu về nội dung và phương pháp xây dựng, duy trì mối  liên hệ giữa phụ huynh, nhà trường, cộng đồng các lực lượng tham gia giáo dục trẻ điếc

 • Trong việc phối hợp các lực lương tham gia giáo dục trẻ điếc bao gồm những nội dung nào và làm gì để xây dựng và duy trì mối liên hệ đó?
 • Thảo luận nhóm:4-5 ng­­ười

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1

Mối liên hệ giữa phụ huynh và nhà trường

Đối với Phụ huynh:

 • Thiết lập và duy trì mối liên hệ với HDVNĐ, với nhà trường qua gặp gỡ trực tiếp, gọi điện thoại, xem sổ liên lạc hay các kỳ họp phụ huynh.
 • Thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển của con ở trường, lớp đồng thời cung cấp thông tin (diễn biến tâm tư, tình cảm) của con cho HDVNĐ.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp phụ huynh, các hoạt động khác theo yêu cầu của trường, lớp.
 • Nắm bắt thông tin và luôn giữ liên lạc với ban phụhuynh, hướng dẫn viên người điếc của con.

Đối với Nhà trường:

 • Thông tin cho phụ huynh biết về các hoạt động giáo dục của nhà trường.
  Giám sát HDVNĐ, trẻ trong việc dạy và học; cử HDVNĐ hỗ trợ trẻ điếc.
 • Định hướng nội dung các kỳ họp phụ huynh, cần định hướng nội dung trao đổi với phụ huynh: Phương pháp giáo dục con, cách thức phát triển khả năng sử dụng kí hiệu ngôn ngữ,…
 • Huy đông cộng đồng hỗ trợ để trẻ điếc học tập tốt nhất.
 • Tô chức các buổi truyền  thông đến  cha mẹ học sinh về nội dung giáo dục (có sự hỗ trợ của cộng đồng).

Mốic liên hệ giữa phụ huynh và cộng đồng

Đối với phụ huynh :

 • Tạo điều kiện tốt nhất cho con được tham gia các hoạt động cộng đồng.
 • Các gia đình cùng trong địa bàn dân cư thường xuyên trao đổi, phản ánh các thông tin về giáo dục conem thông qua các cuộc họp, sinh hoạt câu lạc bộ,…

Đối với cộng đồng:

 • Thường xuyên cung cấp thông tin về giáo dục trẻ cho gia đình thông qua  họp tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, loa truyền  thanh của phường xã.
 • Tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng phù hợp.
 • Nắm bắt tình hình giáo dục của nhà trường, hỗ trợ gia đình giáo dục trẻ điếc, biểu dương động viên những gia đình và các thành viên khác tích cực trong giáo dục trẻ điếc.
 • Các tổ chức xã hội (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học…) phối hợp  phân công giúp đỡ trẻ điếc, hoặc có hoàn cảnh khó khăn (tư vấn kiến thức nuôi dạy con, hỗ trợ vật chất, tinh thần…).
 • Thành lập và đẩy mạnh Quỹ khuyến học, Hội khuyến học…

Mối liên hệ giữa phụ huynh và phụ huynh:

 • Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con trực tiếp thông qua mối liên hệ làng xóm, sinh hoạt câu lạc bộ, họp phụ huynh, gọi điện thoại…

Nội dung trao đổi:

 • Cách tìm kiếm thông tin và tài liệu tham khảo về chăm sóc giáo dục con bị điếc.
 • Chọn lớp, chọn trường, chọn bạn…
 • Cách giúp con phát triển nhận thức, giao tiếp,…tốt nhất.
 • Chăm sóc, nuôi dưỡng để con có sức khỏe.
 • Cách quản lý, giám sát, hỗ trợ giúp con tiến bộ.

4.2. Lợi ích của phối hợp giữa các lực lượng tham gia giao dục trẻ điếc.

Hoạt động 1:Tìm hiểu về lợi ích của việc phối hợp giữa phụ huynh và các lực lượng tham gia giáo dục trẻ điếc

 • Theo bạn sự phối hợp giữa phụ huynh và các lực lượng tham gia giáo dục trẻ điếc có tầm quan trong và lợi ích như thế nào?
 • Thảo luận nhóm: 4 ng­­ười.

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1

Cha mẹthường xuyên nắm  bắt được tình hình học tập, rèn luyện ở trường, lớp của con; trên cơ sở đó hỗ trợ con em phát huy các điểm tốt hoặc kịp thời ngăn chặn, điều chỉnh, sửa chữa các điểm hạn chếtrong học tập và rèn luyện.

Thầy cô giáo có hiểu biết về trẻ điếc của mình, từ đó có phương pháp giáo dục phù hợp, toàn diện và có định hướng đúng để quan tâm giúp đỡ được nhiều  hơn

Cộng đồng nhận thấy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho nhà trường, gia đình giúp đỡ các em phát triển tốt nhất khả năng của mình.

Để thiết lập, duy trì và tăng cường mối liên hệ của gia đình, nhà trường, cộng đồng được tốt thì vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng. Các bậc cha mẹ cần chủ động xây dựng mối liên hệ và thường xuyên duy trì các mối liên lạc thì việc hỗ trợ con học tập và rèn luyện mới đạt hiệu quả.

Hoạt động 2:Thực hành phối hợp giữa phụ huynh và các lực lượng tham gia giáo dục trẻ điếc

 • Hãy tạo thành nhóm 4-6 người thực hành sắm vai giao tiếp với phụ huynh có con điếc để tư vấn cho họ cách phát triển kí hiệu cho con?
 • Thực hành nhóm: 4-6 ng­­ười.

Yêu cầu học viên:

 • Lập kế hoạch hỗ trợ HDVNĐ nâng cao khả năng sử dụng kí hiệu ngôn ngữ cho phụ huynh?
 • Nhận xét bài thực hành sắm vai, nêu điểm mạnh, điểm cần khắc phục của bài thực hành.
 • Bạn hãy nêu những hoạt động bạn đã tự tin làm được trong việc hỗ trợ phụ huynh trong giáo dục trẻ điếc.

 

Kiểm tra cuối mô đun

 1. Thời gian kiểm tra:2 tiết
 2. Hình thứckiểm tra: Thảo luận nhóm 4 – 5 người– trình bày
 3. Nội dung kiểm tra
 • Hãy nêu vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với sự phát triển của trẻ điếc
 • Nêu những biện pháp để huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ trẻ điếc hiệu quả nhất?