Mô đun 8: PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG HỖ TRỢ TRẺ ĐIẾC (1)

(Tổng số 20 tiết: 10 tiết lý thuyết – 10 tiết thực hành)

Bài 1: Phối hợp với gia đình

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:

 • Mô tả được tầm quan trọng của việc phối hợp với gia đình và vai trò của phụ huynh trong giáo dục trẻ điếc.
 • Nhận biết, hỗ trợ tốt nhất sự tham gia của các thành viên trong việc phối hợp với gia đình với các lực lượng trong giáo dục trẻ điếc.

II. Thời gian: 7 tiết (Lý thuyết: 2 tiết – Thực hành: 5 tiết)

III. Phương tiện đồ dùng dạy học:

 • Máy chiếu, giấy trong, giấy A4, A0, băng keo, kéo.

IV. Nội dung:

4.1. Vai trò của gia đình

Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của gia đình

 • Bạn hãy cho biết gia đình có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của trẻ điếc tuổi mầm non?
 • Hoạt động nhóm: 4 ng­­ười.

Thông tin phản hồi cho hoạt động 1

Cha mẹ có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Các vai trò chính của cha mẹ đối với trẻ bao gồm:

 • Là người yêu thương trẻ nhất
 • Là người chăm sóc trẻ quan trọng nhất trong giai đoạn đầu đời
 • Là bạn của trẻ, và là người thầy giáo đầu tiên của trẻ
 • Là người hỗ trợ/hướng dẫn trẻ thực hiện các qui tắc ứng xử, kỷ luật tích cực để trở thành người công dân có ích

Khi hiểu đầy đủ các vai trò này, cha mẹ sẽ giúp trẻ vượt qua những thử thách trong quá trình học tập và phát triển

4.2. Những việc cha mẹ cần làm để góp phần giáo dục con bị điếc

Hoạt động 1: Tìm hiểu những việc cha mẹ cần làm để góp phần giáo dục trẻ điếc trước tuổi học?

 • Theo bạn cha mẹ trẻ điếc cần làm gì để tham gia giáo dục trẻ điếc?
 • Hoạt động cá nhân
 • Thảo luận nhóm: 5 ng­­ười.
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1:

     Những việc cha mẹ trẻ điếc cần làm để góp phần giáo dục trẻ điếc:

Áp dụng các hành vi tích cực trong chăm sóc và giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, nhân cách ngay từ những ngày đầu và suốt cả thời thơ ấu

Biết kết nối giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường nhằm hỗ trợ con cái mình được tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc và giáo dục có chất lượng.

Biết hợp tác và hỗ trợ nhà trường cải thiện môi trường học tập có chất lượng

 • Tham gia quá trình xây dựng trường/lớp
 • Hỗ trợ HDVNĐ/học sinh làm đồ dùng học tập/giảng dạy
 • Hỗ trợ HDVNĐ về ngôn ngữ (đặc biệt trong giai đoạn đầu năm học ở vùng dân tốc thiểu số)
 • Giới thiệu các kiến thức bản địa giúp việc giảng dạy và học tập trên lớp gần gũi và phù hợp với trẻ

4.3. Thực hành

          Hãy thành lập nhóm 4- 5 người sắm vai để thể hiện sự phối hợp gia đình, cộng đồng nhà trường. Thể hiện trong các vai:

 • Phụ huynh có con điếc
 • Ban giám hiệu nhà trường
 • Cô giáo chủ nhiệm
 • Hướng dẫn viên người điếc
 • Trẻ điếc

Với nội dung: phụ huynh chủ động cộng tác cùng nhà trường để thực hiện tốt một trong những thông tin phản hồi của nhiệm vụ 2 – Nội dung 1. Sắm vai thực hiện nội dung trên.

Yêu cầu học viên:

Nhận xét sự tham gia phối hợp của phụ huynh với các lực lượng khác và cho biết: Phụ huynh, HDVNĐ đã làm được gì?

Theo bạn cần bổ sung những gì để sự cộng tác này đem lại hiệu quả tốt nhất?