8 bước để thành công trong PPNNKH

BƯỚC 1: Liên lạc ban đầu

BƯỚC 2:­­­­­­­­­­­ Thu tập thông tin

BƯỚC 3: Chấp nhận hoặc từ chối

BƯỚC 4: Chuẩn bị trước khi làm việc

BƯỚC 5: Đi đến địa điểm làm việc

BƯỚC 6: Đi đến địa điểm làm việc

BƯỚC 7: Hỗ trợ quá trình giao tiếp

BƯỚC 8: Tổng kết và rút ra bài học

Lưu ý: Bước 3 thường là bước quan trọng nhất trong việc quyết định chất lượng của một nhiệm vụ phiên dịch. Bằng việc chỉ lựa chọn những nhiệm vụ dịch phù hợp với khả năng và sự sẵn sàng của mình, các PDV có thể tránh được các tình huống dẫn đến hậu quả chất lượng dịch vụ kém, giữ được uy tín chuyên môn của mình và uy tín của các khách hàng sử dụng dịch vụ phiên dịch. Việc quyết định một cách chuyên nghiệp không nhận các nhiệm vụ dịch không phù hợp còn có thể cứu cuộc sống của các khách hàng thuê phiên dịch. Điều này đặc biệt đúng trong các nhiệm vụ dịch liên quan đến y tế hay pháp lý.

Thường thì khi các PDV được đề nghị nhận việc dịch, những người thuê phiên dịch thường không biết về nghề phiên dịch và các kiến thức kỹ năng mà PDV cần có để có thể đảm nhận một nhiệm vụ dịch cụ thể. Các PDV cần biết cách cân nhắc để quyết định nhận hay từ chối một nhiệm vụ dịch. Trong bước 2 của mô hình Demers, các PDV cần hỏi nhiều câu hỏi để nắm được thông tin giúp họ xác định mình có đủ kiến thức và kỹ năng cho công việc hay không. Nếu PDV xác định rằng mình không phù hợp, họ nên 1) từ chối, hoặc 2) có thể đưa ra các điều kiện để họ có thể nhận công việc – ví dụ giới thiệu một PDV khác phù hợp hơn, hoặc mời một người khác có kiến thức và kỹ năng phù hợp để cùng dịch theo nhóm.

Nguồn:

Demers, Hubert 2005 The Working Interpreter. In Topics In Sign Language Interpreting: Theory and Practice. Terry Jantzen (ed.) Amsterdam, NE: John Benjamins.