5 bước để nâng cao khả năng phiên dịch NNKH

UntitledMỤC ĐÍCH: nâng cao nhận thức bản thân, sự tự tin và nhận thức về yếu tố gây lỗi trong giao tiếp

QUY TRÌNH: Ghi âm hoặc ghi hình công việc phiên dịch của bạn. Xem lại toàn bộ phần dịch của bạn và chọn ra phần mà bạn muốn phân tích và chỉnh sửa. Sử dụng các bước dưới đây, phân tích từng lỗi mà bạn xác định được. Xem lại phần dịch và ghi lại ít nhất một điểm tốt trong phần dịch của bạn (ví dụ: bình tĩnh, phát âm rõ ràng).

Bước 1. Chọn một đoạn dịch cần được cải thiện

Chỉ ghi lại đoạn dịch bạn muốn chỉnh sửa (trong bài dịch, không phải bài gốc). Ví dụ, bài gốc nói “Hương tìm thấy chìa khoá” còn trong bài dịch lại nói “Hương mất chìa khoá”.

Bước 2. Xác định nguyên nhân gây lỗi

Ví dụ: Không hiểu đầy đủ, chuyển ngữ không thành công, hoặc thiếu sự rõ ràng khi thiết lập lại nội dung thông điệp.

Bước 3. Xác định tác động có thể xảy ra do lỗi dịch đối với ngữ cảnh giao tiếp

5 = không gây tác động tiêu cực cho các thành viên

4 = hậu quả của lỗi là nhỏ

3 = hậu quả của lỗi là vừa phải

2 = hậu quả của lỗi là nặng

1 = hậu quả của lỗi là trầm trọng

Bước 4. Tạo ra một tầm nhìn

Xác định một bản dịch điều chỉnh  phù hợp hơn với nghĩa “Hương tìm thấy chìa khoá”. Viết lại phần dịch đã điều chỉnh, sau đó ghi âm hoặc ghi hình phần dịch lại.

Bước 5. Kế hoạch hành động để cải thiện chất lượng dịch

Khi bạn đã xác định được kiểu lỗi bạn mắc phải và tác động nó có thể gây ra, hãy viết ra một kế hoạch hành động để cải thiện điều đó. Ví dụ, nếu bạn xác định nguyên nhân lỗi là do hiểu sai, bạn có thể xem lại bản gốc cho đến khi bạn chắc chắn là mình hiểu đúng. Khi đó bạn có thể ghi lại một lần nữa phần dịch của mình với chất lượng đã được cải thiện.

 Nguồn:

Patrie, Carol J. (2005) Simultaneous Interpreting. San Diego, CA: Dawn Sign Press.