• 1. Danh sách Phiên dịch viên NNKH
  1 Vũ Hoàng Lan   Nữ HN 0989.204.487
  2 Đỗ Thu Hiền   Nữ HN 0168 5723 177
  3 Phạm Thị Thắm   Nữ HN 0979.910.129
  4 Vũ Hương Giang   Nữ HN 0987.406.483
  5 Lê Hồng Phong   Nam HN 0933.210.291
  6 Nguyễn Đình Vinh   Nam HN 0902.219.366
  7 Nguyễn Thị Hằng   Nữ HN 0987.030.254
  8 Bùi Anh Phương   Nữ HN 0984.263.261
  9 Lê Thị Tố Uyên   Nữ HN 0983.063.105
  10 Đinh Thị Hạnh   Nữ HN 0988.651.935
  11 Nguyễn Hà Phương   Nữ HN 0166 5919488
  12 Bùi Thị Phượng   Nữ HN 0166 3789837
  13 Đại Thị  Hằng   Nữ HN 0167 5497945
  14 Nguyễn Thúy Hường   Nữ HN 0982 932206
  15 Lê Thành  Lân   Nam HN 0128 8884242
  16 Trần Hồng Vân   Nữ HN 0972 952346
  17 Phạm Thị  Trang   Nữ HN 0973 582009
  18 Thái Thanh Trang   Nữ HN 01634 890 9096
  19 Nguyễn Tuấn  Anh   Nam HN 096 8053389
  20 Lã Tùng  Lâm   Nữ HN 0902 2361896
  21 Vũ Phương   Nữ HN 0976 098283
  22 Trần Thị Thúy Hằng   Nữ HN 0163 9941582
  23 Phạm Thu  Nga   Nữ HN 0163 3948549

   

  Liên hệ :

 • 2. Đỗ Hoàng Thái Anh

  Giới thiệu: Thầy giáo Đỗ Hoàng Thái Anh sinh năm 1986, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu, hướng dẫn viên ngôn ngữ ký hiệu.

  Nơi công tác: Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW Hà Nội

  Liên hệ :

  • 0986 109 148
  • ohoangthaianh@gmail.com
 • 3. Danh sách Giáo viên người Điếc
  1 Vũ Thùy Linh   Nữ HN 0977 510 280
  2 Phạm Thị Thúy   Nữ HN 016 999 23890
  3 Vũ Thùy Linh   Nữ HN 0165.370.8626
  4 Phạm Thị Thúy   Nữ HN 0936 377 621
  5 Vũ Thùy Linh   Nữ HN 0165 2240467
  6 Đỗ Xuân Tuyến   Nam HN 096 6393293
  7 Nguyễn Ngọc Anh   Nữ HN 0912105 792
  8 Hoàng Thị Ánh Hồng   Nữ HN 0163.666.1976
  9 Đinh Thị Thúy Vân   Nữ HN 0163.666.1976
  10 Vũ Thu Thảo   Nữ HN 0165 8144222
  11 Ngô Thị Kim Oanh   Nữ HN 0989 185 575
  12 Lê Thị Giang   Nữ HN 016 48489100
  13 Lê Thị Thúy Đoan   Nữ HN 0976 1259 178
  14 Đỗ Hoàng Thái Anh   Nam HN 0988.903.780
  15 Đoàn Dương Lâm   Nam HN 0166 634 8089
  16 Nguyễn Minh Hải   Nam HN 0986 629088
  17 Trần Lệ Quyên   Nữ HN 0988 291994
  18 Nguyễn Thị Hồng Nhinh   Nữ HN 0162 8866623
  19 Vũ Đức Long   Nam HN 0945 451991
  20 Vũ Thị Hồng   Nữ HN 0169 388519
  21 Phạm Anh Duy   Nam HN 0166 7108911
  22 Nguyễn Trọng Khánh   Nam HN 0985 107559

   

  Liên hệ :

 • 1. Danh sách Phiên dịch viên NNKH tỉnh Quảng Bình
  1 Nguyễn Thị Ngọc Dung   Nữ QB 0916 846 277
  2 Trần Thị  Liễu   Nữ QB 0987 951 282
  3 Đậu Thị Minh Phương   Nữ QB 0905 517 609
  4 Ng T Mai Linh Giang   Nữ QB 0979 397 141
  5 Nguyễn Thanh Tâm   Nữ QB 0989 958229
  6 Lê Thị Diệu  Hồng   Nữ QB 0988 834158
  7 Trần Văn Bằng   Nam QB 0168 6222612
  8 Lê Thị Sợi   Nữ QB 0168 3657094
  9 Bùi Thị   Nữ QB 0918 772215
  10 Đặng Thị Tâm   Nữ QB 01696 849477

  Liên hệ :

 • 2. Danh sách Giáo viên người Điếc tỉnh Quảng Bình
  1 Phạm Minh Trang   Nữ QB 01664 023 788
  2 Trương Thị Thùy   Nữ QB 01672 379596
  3 Lê Minh Thanh Thủy   Nữ QB 01225 483487
  4 Nguyễn Văn Tâm   Nam QB 01626 521 376
  5 Đinh Thị Trà Giang   Nữ QB 0169 684 2078
  6 Ngô Thị Phương Thảo   Nữ QB 1645848510
  7 Nguyễn Thị Mỹ Hằng   Nữ QB 0165 8554071
  8 Võ Thị Giang   Nữ QB 0166 2955716
  9 Phan Minh Tuấn   Nam QB 016446519 588

  Liên hệ :

 • 1. Danh sách Phiên dịch viên NNKH tỉnh Thái Nguyên
  1 Nguyễn Thị Bích Hải   Nữ TN 0974. 493135
  2 Dương Thị  Dung   Nữ TN 0987.707.999
  3 Dương Thị Thủy   Nữ TN 0963.439.973
  4 Vũ Thị Thu Phương   Nữ TN 0983.195.587
  5 Vũ Thị Hương   Nữ TN 0979 858497
  6 Trần Thị  Hường   Nữ TN 0165 2016864
  7 Nông Thị Thái   Nữ TN 0949 785513
  8 Trần Đức  Thụ   Nam TN 0985 377303

  Liên hệ :

 • 2. Danh sách Giáo viên người Điếc tỉnh Thái Nguyên
  1 Vũ Đại Thắng Nam TN 0169.703.3695
  2 Đồng Thị Bích Loan Nữ TN 0984.287.933
  3 Uông Văn Quyền Nam TN 0166.566.1766
  4 Phạm Tuấn Anh Nam TN 0169.256.2145
  5 Trần Tất Thắng Nam TN 097.867.9133
  6 Nguyễn Hương Nữ TN 0984 287 933
  7 Nguyễn Thị Phượng Nữ TN 0167 223 7097
  8 Hà Văn Khiêm Nam TN 09168 983 4814
  9 Đào Thị Mai Hương Nữ TN 0986 681803

  Liên hệ :

 • 1. Danh sách Phiên dịch viên NNKH tỉnh Thái TP.HCM
  1 Huỳnh Thị Cát  Viên   Nữ HCM 0903 601 874
  2 Trần Thị Kiên   Nữ HCM 0165 6158 624
  3 Trần Thị Như Thảo   Nữ HCM 0973 437 476
  4 Trần Thị Ngọc  Lan   Nữ HCM 0984 550 981
  5 Nguyễn Hà My   Nữ HCM 0168.998.6691
  6 Ng Đỗ Minh Phương   Nữ HCM 0906 182877
  7 Phạm Thùy  Giang   Nữ HCM 0979 612 779
  8 Trần Thị Oanh   Nữ HCM 01679 875500
  9 Nguyễn Thị Yến  Nhi   Nữ HCM 0168 3320 393
  10 Phạm Thị Thanh Xuân   Nữ HCM 0937 333 599
  11 Đào Bảo Ngọc   Nữ HCM 01236 319 409
  12 Lữ Kim Vinh   Nam HCM 0909 759 945
  13 Đỗ Tân Khoa   Nữ HCM 0988 334405

  Liên hệ :

 • 2. Danh sách Giáo viên người Điếc TP. HCM
  1 Ngô Hoàng Phúc Nam HCM 0121 840 3867
  2 Nguyễn Minh Nhựt Nam HCM 0908 876 845
  3 Đặng Như Quỳnh Nữ HCM 01225584 457
  4 Hồ Thu Vân Nữ HCM 0908 508 623
  5 Nguyễn Hiển Anh Nữ HCM 0908 372 783
  6 Võ Đình Hùng Nam HCM 0902 986 374
  7 Trịnh Quang Hòa Nam HCM 0908 614 866
  8 Nguyễn Liên Phương Nữ HCM 0934 020 236
  9 Đào Minh Hiếu Nam HCM 0905 475350
  10 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ HCM 0945 457722
  11 Trương Thị Thủy Hương Nữ HCM 0912 85010313
  12 Phạm Minh Chương Nam HCM
  13 Nguyễn Hoàng Lâm Nam HCM 0912 423890
  14 Lê Thị Thu Hương Nữ HCM 0902 469295
  15 Võ Duy Quang Nam HCM 0121 3476600

  Liên hệ :