lịch sự kiện

Tổ chức thi cấp chứng chỉ cho nhóm Hỗ trợ Gia đình – Dự án IDEO

Vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2015 tại Thái Nguyên, Ban quản lý dự án và Ban thực hiện dự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường IDEO đã tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 1 cho các nhóm Hỗ trợ gia đình (HTGĐ) của tỉnh.

Sau Hà Nội, Quảng Bình và tp HCM, đây cũng là địa bàn cuối cùng tiến hành kiểm tra năng lực cho đội ngũ 29 hướng dẫn viên người Điếc và 22 hướng dẫn viên giao tiếp, trong tổng số 111 người đã tham gia các khóa đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng từ những ngày đầu của dự án.

Đợt thi là một hoạt động trong hợp phần 2, nhằm “Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn – nhóm HTGD để cung cấp những giờ học tại nhà và trung tâm/trường cho trẻ độ tuổi mầm non” của dự án. Các Hướng dẫn viên người Điếc và Hướng dẫn viên giao tiếp đợt 1 là những người đã tham gia đầy đủ các khóa học đào tạo bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế của dự án, đảm bảo đủ điều kiện nhận chứng chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng sẽ là nguồn nhân lực nòng cốt của các trường và trung tâm tại 4 tỉnh dự án, tiếp tục dạy các lớp trẻ Điếc độ tuổi từ 3-4 tuổi, từ 4-5 tuổi, và 5 tuổi trở lên được tiếp cận phương pháp học bằng ngôn ngữ ký hiệu. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường, trung tâm duy trì và nhân rộng mô hình dạy trẻ Điếc tuổi mầm non để chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1.

Các Hướng dẫn viên người Điếc và Hướng dẫn viên giao tiếp đợt 1 sẽ được nhận chứng chỉ của Bộ GD & ĐT và các học viên đợt 2 sẽ được cấp chứng nhận trong lễ tổng kết dự án dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 năm  2015.

Sau đây là một số hình ảnh của các đợt thi lý thuyết và thực hành tại 4 tỉnh dự án

2

Thi thực hành dịch từ NNKH sang Tiếng Việt viết, tháng 6

3

Một giờ dạy của Nhóm hỗ trợ gia đình tại nhà của trẻ, Quảng Bình  

4

Một giờ dạy của Nhóm hỗ trợ gia đình tại phòng Hỗ trợ của dự án tại Thái Nguyên

5

Lời động viên từ một Hướng dẫn viên người Điếc tới những người bạn của mình trước giờ thi

Ngày 20.06.2015