lịch sự kiện

Dự án IDEO tiến hành đánh giá cuối kỳ

Trong tháng 6 năm 2015, dự án “Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường”, do Tổ chức Quan tâm Thế giới (World Concern Development Organisation) hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, đã tiến hành đánh giá dự án sau 4 năm thực hiện. Đây là cơ hội để Ban quản lý Dự án, Ban thực hiện dự án cùng tất cả các các nhóm hưởng lợi của dự án cùng nhau đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả, tác động và tính bền vững của dự án; đồng thời thảo luận những khó khăn và hạn chế để từ đó đưa ra các đề xuất, khuyến nghị sau quá trình 4 năm triển khai dự án kể từ tháng 8 năm 2011. Đánh giá cuối kỳ chia làm 4 đợt, được thực hiện tại 4 địa bàn dự án: Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Để đảm bảo thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, đánh giá sử dụng phương pháp thu thập thông tin định lượng và định tính, bao gồm phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu cho nhiều đối tượng, trong đó có hướng dẫn viên người Điếc, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, lãnh đạo trường và lãnh đạo sở. 100 trẻ Điếc cũng được thực hiện đánh giá sự phát triển Ngôn ngữ Ký hiệu và 100 cha mẹ được khảo sát thông qua bảng hỏi lấy ý kiến của gia đình về mô hình dự án. DSC_0072(1) Các hướng dẫn viên người Điếc trong nhóm HTGĐ Thái Nguyên thảo luận sôi nổi về những tác động của dự án Kết quả đánh giá cuối kỳ của dự án IDEO sẽ được chia sẻ vào lễ tổng kết tự án, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2015. Những kết quả này hi vọng sẽ đóng góp nhiều bài học kinh nghiêm quý báu cho những người thực hiện và quản lý dự án, cũng như hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược đối với các dự án tương tự trong tương lai, tập trung vào vấn đề giáo dục trẻ Điếc ở Việt Nam.  

Ngày 25.05.2015