Diễn viên tài ba

Múa Dân vũ
Múa “Ngôi nhà nhỏ – Hạnh Phúc to” – Trẻ Điếc Quảng Bình
Biểu diễn thời trang thể thao – Trẻ Điếc Quảng Bình
Biểu diễn thời trang 3 – Trẻ Điếc Quảng Bình
Biểu diễn thời trang 2 – Trẻ Điếc Quảng Bình
Biểu diễn thời trang – Trẻ Điếc Quảng Bình
Thỏ và Rùa