Sứ mệnh và Giá trị nền tảng của IDEO

Sứ mệnh của IDEO

anh su menh ideo

Giá trị nền tảng của IDEO

Giao tiếp tốt trong gia đình giúp trẻ thành công ở trường

Giao tiếp tốt trong gia đình giúp trẻ hấp thu và bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm giữa các thành viên trong gia đình, từ đó trẻ có thể phát triển, hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Thông qua giao tiếp tốt trong gia đình, trẻ cũng có sự chuẩn bị cho việc đến trường thông qua việc học hỏi và nhận biết thế giới xung quanh từ những sinh hoạt gia đình hàng ngày.

Trẻ Điếc có thể học và cần được học ngôn ngữ như những trẻ khác, vì vậy gia đình và các nhà giáo dục cần tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận đầy đủ về ngôn ngữ theo khả năng của trẻ.

Cũng như các trẻ em khác, trẻ Điếc muốn được tham gia vào các sinh hoạt của gia đình, muốn làm vui lòng cha mẹ, và muốn học tập tốt ở trường. Và trẻ có thể làm được tất cả những điều này, nhưng bằng cách là trẻ sẽ sử dụng mắt và tay của mình hơn là miệng và tai. Vì vậy, trẻ Điếc cần được tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu từ sớm như một ngôn ngữ đầu tiên – ngôn ngữ tự nhiên nhất của trẻ. Hoàn toàn trái với ý kiến của những người không có chuyên môn, việc sử dụng NNKH thực tế giúp trẻ có nền tảng ngôn ngữ để có thể học thêm các ngôn ngữ khác, giúp trẻ học tiếng Việt nói, đọc và viết tốt hơn.

Ngôn ngữ rất quan trọng, không chỉ là để giao tiếp. Việc học ngôn ngữ từ sớm giúp trẻ phát triển não bộ và khả năng nhận thức, bày tỏ cảm xúc, tạo nền tảng cho sự phát triển và hòa nhập xã hội của trẻ sau này.

Giáo dục trẻ điếc cần chú trọng đến phát triển nhận thức và xã hội cho trẻ.

Dạy cho trẻ nói, hoặc dạy cho trẻ sử dụng NNKH không nên là mục đích của giáo dục trẻ, mà đó chỉ là phương tiện để truyền đạt kiến thức song song với giáo dục đạo đức cho trẻ.

Mọi người (cha mẹ trẻ, các nhà chuyên môn, các nhà quản lý, người Điếc và người nghe) cùng chia sẻ kiến thức, hiểu biết và tài năng.

Đây chính là sức mạnh tập hợp để thay đổi hoàn cảnh cuộc sống cho trẻ Điếc và tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn trong đó mọi người đều được phát triển và đóng góp cho lợi ích chung. Đặc biệt, những người Điếc có trình độ và khả năng tại các địa phương là một nguồn lực quan trọng trong việc dạy trẻ điếc. Việc phiên dịch NNKH giúp phá bỏ rào cản truyền thông giao tiếp để người Điếc và người nghe đều mở rộng hiểu biết, xây dựng sự hợp tác và đạt được nhiều thành tựu cùng nhau.