Dự án IDEO ở Việt Nam

IDEODự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường – IDEO do tổ chức Quan tâm Thế Giới thực hiện, hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tại bốn tỉnh bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình và TP. Hồ Chí Minh từ năm 2012 đến năm 2015.

Dự án được Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản (JSDF) tài trợ, được ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới với nguồn kinh phí là $2,798,270 USD và 2 tỷ đồng từ phía Chính phủ Việt Nam.

Dự án đưa ra một cách tiếp cận mới đã được áp dụng thành công ở Thái Lan và một số nước trên thế giới trong thập kỷ gần đây và lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Trẻ điếc sẽ được học giao tiếp tổng hợp để phát triển nhận thức và xã hội theo đúng độ tuổi của mình. Có ít nhất 150 gia đình trẻ điếc sẽ được tiếp cận phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu để có thể trực tiếp hàng ngày hỗ trợ cho con em mình.

Dự án chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực là người điếc, 30 người Điếc sẽ được bồi dưỡng chuyên môn để trở thành “hướng dẫn viên” trực tiếp hỗ trợ cho người cùng cảnh nhỏ tuổi. Có ít nhất 80 giáo viên tại các trường/trung tâm dạy trẻ Điếc và một số trường mầm non sẽ được học ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp tổng hợp, phương pháp dạy nói để có thể hỗ trợ tốt hơn cho trẻ Điếc.

Một đội ngũ nhân viên gồm 25 người sẽ được bồi dưỡng cấp chứng chỉ “thông dịch viên” ngôn ngữ ký hiệu.

Sự kết hợp, hợp tác chặt chẽ giữa gia đình trẻ Điếc, hướng dẫn viên là người Điếc, giáo viên mầm non và phiên dịch viên, dưới sự chỉ đạo của các cán bộ quản lý giáo dục các cấp chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cho Dự án và tiếp tục phát triển sau khi Dự án kết thúc.

Các câu lạc bộ của người điếc trong toàn quốc sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực về công tác điều hành câu lạc bộ tự lực và phát triển câu lạc bộ của mình.